מי יעזור לנמש

מי יעזור לנמש

אבוי! יוצאים לטיול ונמש שכח את המשקפיים בבית.

נמש עצוב וחבול והוא זקוק לעזרת חבריו לטיול.

לאחר ויכוחים מתארגנות החיות ובאות לעזרתו. 

כך, בעזרת החברים, הופך הטיול להצלחה, למרות המשקפיים שנשכחו בבית.