נמש מבטיח

מש מבטיח הבטחות כדי להרגיע את חבריו.
אחרי שהוא מסתבך הוא מבין שהוא טעה, כי לפני שמבטיחים צריך לחשוב טוב-טוב, מה ניתן באמת לקיים…
הבטחה היא לא סתם מילה. הבטחה היא התחייבות, שחייבם לקיים אותה.

מילים קשורות ופתגמים:
סוף מעשה במחשבה תחילה