נמש מלך הריקודים

נמש מאוד רוצה לרקוד במסיבה, אך נכשל.

נמש לא מצליח לרקוד, החברים צוחקים ולועגים לו, והוא נעלב. לבסוף, כשהוא חוזר כרקדן לאחר שלמד בבית ספר לריקודים, הוא אינו משוויץ ואינו נוטר טינה, אלא רוקד עם כל חבריו.

:מילים ופתגמים
!יגעת ומצאת – תאמין

נמש מלך הריקודים – קטעים מתוך מסע ספרותי בספרי ילדים

עיבדו וערכו: אסנת אייכל ואיריס לוי
בי”ס “אהבה” – שנה”ל תש”ע

הרציונל לבחירת הספר:

הספר “נמש מלך הריקודים” נבחר בזיקה לתכנית הבית-ספרית השנתית, העוסקת במיקוד הלמידה “להיות אדם
חושב ואכפתי”, ובהתאם לרלוונטיות ולאותנטיות של הסיפור, המשקף התנהגויות, מחשבות ורגשות בזיקה לחוויות
התלמידים ולצרכיהם, כפי שהם באים לידי ביטוי בתחום החינוך לחיים בחברה.

סוגיית ה”כעס והתסכול” באה לידי ביטוי במפגש חברתי של נמש, גיבור הסיפור עם חבריו, המביא אותו לתגובות שונות.
הפער בין הרצוי (התארגנות לקראת המסיבה, שתאפשר מפגש חברתי מהנה), למצוי (הדחייה שחווה נמש וחוסר ההצלחה שלו על רחבת הריקודים), מביא אותו לכעס ולתסכול שאיתם הוא מתמודד בדרכים שונות. נראה כי, הפתרון לטווח הקצר אינו מספק אותו, והוא מחפש פיתרון לטווח ארוך שיגרום לשינוי אישי וחברתי.

סופו הטוב של הסיפור מלמד - כי לא די להחליט על הצורך בשינוי אלא צריך להתמיד ולהשקיע מאמצים, על מנת לעשות שינוי אמיתי.

:מטרות על

• בתחום השפה והחשיבה – פיתוח יכולת לשער השערות, העשרה שפתית לשונית, פיתוח יכולת ההבעה בע”פ ובכתב, פיתוח קשב והאזנה, פיתוח יצירתיות ודמיון.
• בתחום האינטליגנציה הרגשית – סובלנות וסבלנות, טיפוח גילויי אמפטיה כלפי הזולת, טיפוח תקשורת בין אישית מכבדת המדגישה נימוסים והליכות בין בני אדם, טיפוח יכולת התמודדות עם רגשות בעת משבר.
• בתחום הערכי – יכולת ללמוד ערכי מוסר (סובלנות, אכפתיות, התחשבות בזולת ועוד), הקניית כישורי חיים להתמודדות עם משברים וקשיים.

:יעדי המסע הספרותי

• התלמיד יזהה ויישם רגשות שונים.
• התמודדות עם אכזבה.
• התלמיד יבחן דרכים רציונאליות להעצמה אישית.
• טיפוח שליטה עצמית ולקיחת אחריות.
• התלמיד יבין את ההשלכות של התנהגותו; למעשיו של הפרט יש
   השלכות על הסביבה.

היחידה מונה 12 שיעורים, המאורגנים על רצף מעגל ההפנמה של תכנית ל"ב 21

• שלב הפתיחה: כולל שני שיעורים. בשיעור הראשון התלמידים ישוחחו על החוויה הרגשית “מקרה שבו חוויתי תסכול,
  אכזבה” וכן ידונו ב”רווח” וה “הפסד” שבבחירת התנהגותם. בשיעור השני תעשה הטרמה לסיפור: “נמש מלך הריקודים”.
• שלב הדיון: כולל ששה שיעורים בנושאים הבאים: יאזינו לסיפור “נמש מלך הריקודים” מאת ארנת גרובמן. לימוד מושגים
  אובייקטיביים, לימוד סובייקטיבי של רגשות ותחושות.
• שלב השיחה הפתוחה: כולל חזרה לחוויה הפרטית של הילד וכולל שיעור אחד שבו יתרחש דיון מחודש בדרכים שבהן
  התלמיד היה מגיב אחרת לחוויה הפרטית.
• שלב התוצר: כולל שיעור של הסקת מסקנות; הצגת דף אירוע, הדן בבחירה מושכלת בהתנהגות נורמטיבית של
  התלמידים.