נמש משקר

נמש מסתבך באמירת אי אמת.

לנמש קרתה תאונה ובמקום להודות במעשה, הוא משקר.

דניאל, בעליו, “תופס אותו בשקר” ומסביר לו עד כמה חשוב לומר את האמת, גם אם הדבר כרוך באי נעימות, ואפילו בקבלת עונש קל.

מילים ופתגמים:

לשקר אין רגליים
השקר הלבן