נמש עוזר לצביקוש

צביקוש הצב יש בעיית שמיעה, שעד כה הצליח להסתיר מחבריונמש מגלה זאת וביחד עם דניאל הם לוקחים את צביקוש לרופא.

כשיש בעיה - צריך לדבר עליה כדי שאחרים יוכלו לעזור לנו.

נמש עוזר לצביקוש - מערכי שיעור וקריאה מאת אנדה לורבר

 .1התבוננות בכריכת הספר:

• מיהן הדמויות המופיעות על הכריכה הקדמית?
• מדוע בחר מאייר הספר להציג על הכריכה את הינשוף? את הצב? את הרופא?
• המאייר בוחר להציג לנו כבר על כריכת הספר תכונות שונות של בעלי החיים. כיצד הוא עושה זאת?
• מיהן הדמויות המופיעות על הכריכה האחורית של הספר?
• מה מקומו של הכלב נמש באיור זה?

2. קריאת הסיפור

היכרות עם הדמויות

• לדניאל הילד יש תפקיד משני בסיפור זה, אך ממשפט אחד בלבד ניתן
  להכירו: הוא יודע לטפל בכלבו (קניית קולר חדש), והוא מכבד את זכות
  הבחירה (מזמין את כלבו לבחור לעצמו את הקולר )

• צביקוש הצב מוצג בפני הקוראים כספורטאי. זוהי הצגת דמות שונה לדמות הצב המוצגת בכל המשלים על הצב
  והארנב. אולי הוא משפר יכולות ומתאמן לקראת תחרויות חדשות?!

• נמש הכלב מוצג בסיפור באופנים שונים. נמש משמש גם כמספר הסיפור וגם כגיבור הראשי. נמש הוא יצור ערני
  מאד לסביבה, רגיש מאוד, סקרן ושכלתני

• הינשוף מוצג בסיפור ממש עפ”י הסטריאוטיפ של בעל כנף חכם מאוד. הוא תמיד מוצג כמרכיב משקפיים ולעיתים
  תכופות חובש כובע של מסיימי תואר אקדמי. נרחיב את הידע שלנו בתחום הזואולוגיה ונקרא על הינשוף: כיצד
  מתואר הינשוף בסיפור? מדוע בחר נמש להתייעץ דווקא בינשוף?

• ד”ר שוקי – רופא אף אוזן גרון. אין תיאור מילולי של הרופא, אך האיורים בספר (על הכריכה ובספר עצמו) מספקים
  לנו מידע על היותו רופא מיומן (המכשור)

נמש עוזר לצביקוש - המשך

3. מקום ההתרחשות העלילה:

 חשוב מאד לשלב את תיאור המקומות בעזרת הסיפור והאיורים

4 . העלילה פשוטה לכאורה, אך יש לה מסרים חשובים

• בעיות חשובות פותרים מיד
• לקבל עצה – זאת כל החוכמה
• להיות חבר בכל עת

5. אם נקרא את הסיפור כמשל - מהו הנמשל?

6. האם אתם מכירים אנשים המרכיבים באוזנם מכשיר שמיעה? מדוע הם עושים זאת?

7. מה ידוע לנו על אנשים חירשים, אילמים, כבדי שמיעה?

כיצד החברה מחויבת לעזור לאנשים עם מוגבלות זו? (שימוש בשפת סימנים בטלוויזיה, כתוביות, נורה הדולקת
    כשמצלצל הפעמון בדלת או בטלפון)

8. מהי איכות החיים של צביקוש לפני מציאת הפתרון? מהי עתה איכות חייו?

9. שימו לב לסטיקר (דבקית) המופיע באתר הארגון "בקול".

• מה מיוחד בסטיקר זה? מה המסר?
• באתר “בקול” המנוהל ע”י קהילת אנשים כבדי שמיעה וחירשים, ניתן
  להרחיב את הידע ולחפש פתרונותלבעיות שמיעה
• יום השמיעה מצוין בתאריך 26/5

10. אילו ניתנה לקורא ההזדמנות להוסיף דמות לעלילה, איזו דמות היית בוחר/ת להוסיף?

• מהו תפקידה של הדמות שהתווספה?
• מהי תרומתה לעלילה?
• כיצד תתאר/י את הדמות?

11. להרחבת הידע מומלץ לקרוא:

• הינשוף שראה הפוך – מאת יוסי גודארד
• מי יעזור לנמש – ארנת גרובמן
• משקפיים לנמש – ארנת גרובמן

8. מהי איכות החיים של צביקוש לפני מציאת הפתרון? מהי עתה איכות חייו?

כתבה: אנדה לורבר - מנחה מחוזית לתקשורת במחוז הצפון, משרד החינוך.