משקפיים לנמש

נמש אינו רואה טוב, והוא זקוק למשקפיים.

נמש פוחד, מתנגד, אך לבסוף הוא מבין שזהו מצב שצריך לחיות איתו.

הוא מבין שהמשקפיים אינם משנים את האדם, כיוון שהיופי הפנימי – הוא הקובע.

מילים קשורות ופתגמים:

אל תסתכל בקנקן אלא במה שבתוכו

הקדמה: הצגת גיבור סיפורי “נמש”

• פתיחה: הצגת הסיפור “משקפיים לנמש”
• הטרמה לסיפור: קריאת הסיפור עד הקטע: “הרי לא סיפרתי לכם מיהו נמש ומדוע ברח”.
• שאלה: מיהו “נמש”, לדעתך?
• גוף: קריאת הסיפור עד סופו.

דיון:

• מה ניתן ללמוד על נמש מהסיפור?
• מה הקשר בין הפתגם “אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו” לסיפור?

עבודת יצירה של נמש עפ"י הפרטים המובאים בסיפור.

סיכום:

• רפלקציה; מה אני לוקח מהשיעור?
• שינוי במראה לא משפיע על תכונות האדם (המשקפיים אינם משנים את האדם, כיוון שהיופי הפנימי הוא הקובע).
“אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו”.

דיון:

• מה ניתן ללמוד על נמש מהסיפור?
• מה הקשר בין הפתגם “אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו” לסיפור?

עבודת יצירה של נמש עפ"י הפרטים המובאים בסיפור.

:סיכום

• רפלקציה; מה אני לוקח מהשיעור?
• שינוי במראה לא משפיע על תכונות האדם (המשקפיים אינם משנים את האדם, כיוון שהיופי הפנימי הוא הקובע).
“אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו”.